Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
 • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

Masuri

Măsura 41.111 – Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe

Măsura sprijină:

 • Programe de formare profesională de scurtă durată (iniţiere, perfecţionare şi specializare), cu perioade diferenţiate de pregătire, în funcţie de tematica cursului, grupul ţintă şi nivelul existent de pregătire al solicitanţilor de formare profesională în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării cunoştinţelor privind competenţele manageriale şi tehnice în domeniul agricol, forestier şi agro-alimentar, introducerea de noi tehnologii şi inovaţii, protecţia mediului şi agricultură ecologică, cunoaşterea şi respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate etc.
 • Acţiuni de informare şi difuzare de cunoştinţe privind schemele de sprijin ale PAC, a modului de aplicare a măsurilor pentru dezvoltare rurală.

Model de posibile acțiuni inovative :

 • Programe de instruire practică orientate către membrii GAL Podisul Tarnavelor si către echipa sa tehnică. Pentru implementarea acestei acțiuni, se pot avea în vedere, de asemenea, si forme de instruire practică al căror scop este reprezentat de asimilarea de noi cunostinte prin puterea exemplului, în ceea ce priveste proiectele realizate în alte zone, fie la nivel național, fie la nivel internațional.
 • Acțiuni de orientare pentru sprijinirea potențialilor agenți economici cu scopul consolidării inițiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activități care să diminueze dependența de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiționale,etc.
 • Acțiuni de sprijinire pentru infiintarea de microintreprinderi
 • Acțiuni pentru introducerea noilor tehnologii în activități non – agricole: ¨pepiniera de idei din partea tinerilor¨.
 • Cursuri de formare pentru administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiționale si, asadar, extinderea canalelor de distribuție.
 •  Acțiuni de formare a tinerilor pentru păstrarea identității teritoriului prin cunoasterea activităților tradiționale si a modalităților de promovare.
 • Proiecte de formare pentru realizarea si marcarea unor rute turistice de interes pentru teritoriu: de exemplu zone piscicole, zone agroturistice
 • Acțiuni de instruire pentru realizarea standardelor de calitate incluse in cadrul imaginii de marca teritoriale (meniuni si degustari, seminarii practice, etc)
 •  Acțiuni de formare pentru e-commerce in vederea accesului la noi piețe de distribuție;
 • Actiuni de formare pentru realizarea de campanii de comunicare si difuziune a programului in teritoriu;
 •  Programe pentru susținerea serviciilor de calitate în turism si agroturism în concordanță cu politica de protejare a mediului inconjurător;
 • Programe de formare în vederea înființării de incubatoare de afaceri;
 • Programe de formare în vederea înființării telecentrelor etc.

Criterii de selecție locală a beneficiarilor finali:

Prin prevederile caietului de sarcini elaborat pentru proiectele ce urmează a fi derulate prin această măsură, se va asigura selectarea prioritară de către furnizorii de formare a următorilor beneficiari finali:

 • cel puțin 30% dintre beneficiarii finali au vârsta de până la 40 de ani;
 • peste 50% din beneficiarii finali pot fi  membri ai unui grup de producători, asociații sau parteneriat;
 • cel puţin 25% dintre beneficiarii finali sunt fermieri de semi-subzistenţă;
 • cel puţin 25% dintre beneficiarii finali sunt membri ai unei organizaţii de mediu.

Finanțare

 

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
3 100.000 300.000 240.000 300.000

Declaratie angajament GAL Podisul Tarnavelor 

GHID 41.111

ANEXA GHID 41.111

Masura 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri

Se adreseaza persoanelor cu varsta sub 40 de ani (la data depunerii cererii de finantare) si care se instaleaza pentru pentru prima data ca si conducatori ai unei exploatatii agricole.

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop:

 • Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole;
 • Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole;
 • Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei;
 • Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare.

Model de posibile acţiuni inovative :

 • Consolidării iniţiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităţi care să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale,etc.
 • Elaborarea si administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie.
 • Implementarea standardelor de calitate incluse in cadrul imaginii de marca teritoriale (meniuni si degustari, seminarii practice, etc)
 • Sprijin pentru producerea si comercializarea produselor tradiţionale;
 • Sprijin pentru asigurarea serviciilor de calitate în turism si agroturism în concordanţă cu politica de protejare a mediului inconjurător;
 • Practicarea agiculturii ecologice;
 • Dezvoltarea de sere, pepiniere, etc

Criterii de selecţie locală:

 • peste 50% din beneficiarii finali pot fi membri ai unui grup de producători, asociaţii sau parteneriat
 • cel puţin 25% dintre beneficiarii finali deţin ferme de semi-subzistenţă
 • cel puţin 25% dintre proiecte cuprind acţiuni pentru protecţia mediului

Finanţare – Ajutor public: 100% (80%% FEADR, 20% national)

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – nationala pe măsură, euro Contribuţia privată
8 40.000 315.000 252.000 63.000

Declaratie angajament GAL Podisul Tarnavelor

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_112_versiunea_finala_06_mai_2012 ()

Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_pentru_Masura_112_VERSIUNEA_7.2 (1)

ANEXA_2_-_PLAN_de_AFACERI_pentru_Masura_112_-_Mai_2012 (3)

ANEXA_3_CONTRACT_de_FINANTARE_si_ANEXELE_Specifice_Masura_112_februarie_2013

ANEXA_5_-_FISA_MASURII_112_-_PNDR_v.08 (1)

ANEXA_6_-_MODELE_DECLARATII_pentru_Masura_112_-_Mai_2012

ANEXA_7_-_ZONE_DEFAVORIZATE_-_PNDR_v.08 (1)

ANEXA_8_-_Catalogul_oficial_al_soiurilor_2012 (1)

ANEXA_9_-_Regulamentul_CE_1444_2002 (1)

Măsura 41.121 – Modernizarea exploataţiilor agricole

Scop – promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.

Model de posibile acţiuni inovative :

 • achiziţionarea de instalaţii de energie regenerabilă
 • investiţii pentru realizarea procesării produselor tradiţionale la nivelul fermelor
 • sprijinirea potenţialilor agenţi economici cu scopul consolidării iniţiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităţi care să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale,etc
 • introducerea de noi tehnologii de cultivare, de producţie, de procesare
 • crearea si funcţionarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie
 • sprijin pentru realizarea de noi produse, noi procese de fabricaţie
 • campanii de promovare a brand-urilor locale
 • înfiinţare ferme agricole model etc

Criterii de selecţie locală

În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Podisul Tarnavelor, în cadrul acestei măsuri se va asigura că se vor aplica următoarele criterii de selecţie locală:

 

 • cel puţin 30% dintre beneficiarii finali au vârsta de până la 40 de ani;
 • peste 50% din beneficiarii finali pot fi membri ai unui grup de producători, asociaţii sau parteneriat
 • cel puţin 25% dintre beneficiarii finali sunt fermieri de semi-subzistenţă
 • cel puţin 25% dintre proiecte au ca obiectiv promovarea de acţiuni legate de mediu (energie regenerabilă, etc.)
 • cel puţin 20% dintre proiecte prevăd acţiuni inovative.

Finantare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
11 90.909 1.000.000 320.000 400.000 600.000

Declaratie angajament GAL Podisul Tarnavelor

GHIDUL_SOLICITANTULUI_M121_V11_-_mai_2014

Anexa1_CEREREA_de_FINANTARE_M121_online_V6.0_

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_mai_2014

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_3_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_mai_2014

Anexa_4_-_CONTRACTUL_DE_FINANTARE_M121_si_ANEXELE_specifice_-_noiembrie_2014_

Anexa_5_FORMULARE_de_PLATA_-_versiunea_16_martie_2012

Anexa_6_FISA_MASURII_121

Anexa_7_-_Lista_actelor_normative_utile

Anexa_8_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitati_Europene

Anexa_9_ZONE_DEFAVORIZATE_conform_PNDR

Anexa_10_ZONE_cu_POTENTIAL_AGRICOL_-_culturi

Anexa_10_ZONE_cu_POTENTIAL_AGRICOL_-_localitati

Anexa_11_-_Lista_lucrarilor_cu_sau_fara_aviz_de_gospodarire_a_apelor

Anexa_12_-_Ordinul_1552-_2008_privind_Lista_localitatilor_unde_exista_surse_de_nitrati

Anexa_13_-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA_-_mai_2014

Angajament_autorizare_Persoana_Fizica_-_mai_2014_

CONTRACTUL_DE_FINANTARE_M121_TRANZITIE_

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural

Declaratia_beneficiarului_privind_ajutoarele_de_stat

MODEL_pentru_ADRESA_de_INSTIINTARE_

Măsura 41.123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole

Model de posibile acţiuni inovative :

 • Investiţii în producerea de energie obţinută din resurse regenerabile – resurse energetice solare, biomasă, etc.
 • Investiţii pentru realizarea procesării produselor tradiţionale la nivelul fermelor;
 • Sprijinirea potenţialilor agenţi economici cu scopul consolidării iniţiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităţi care să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale,etc.
 • Introducerea de noi tehnologii de cultivare, de producţie, de procesare;
 • Crearea si funcţionarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie;
 • Sprijin pentru realizarea de noi produse, noi procese de fabricaţie, a transferului de know-how, a eficienţei pentru a valorifica la maxim potenţialul teritoriului, în scopul îmbunătăţirii performanţei economice si a competitivităţii sectorului de procesare si a marketingului produselor agricole etc.

Criterii de selecţie locală

În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Podisul Tarnavelor, în cadrul acestei măsuri se va asigura că:

 • peste 50% din beneficiarii finali pot fi membri ai unui grup de producători, asociaţii sau parteneriat
 • cel puţin 20% dintre proiecte promovează inovaţia
 • cel puţin 30% dintre beneficiari sunt tineri sub 40 de ani
 • cel puţin 25% dintre proiecte cuprind acţiuni pentru protecţia mediului

Finanţare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
6 75.000 300.000 120.000 150.000 150.000

Declaratie angajament GAL Podisul Tarnavelor

GHIDUL_SOLICITANTULUI_M123_V9_ianuarie_2013 (2)

Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_M123_V6.7

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_Anexa_B (1)

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_Anexa_C

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_noiembrie_2012

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_Anexa_B

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_Anexa_C

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_noiembrie_2012

Anexa_4_-_CONTRACTUL_DE_FINANTARE_si_ANEXELE_specifice_pentru_Masura_123_mai_2013

Anexa_5_-_FORMULARE_de_PLATA_-_versiunea_14

Anexa_6_-_FI+×A_M¦éSURII_123

Anexa_7_-_Lista_actelor_normative_utile_-_iunie_2012

Anexa_8_-_ANEXA_I_la_Tratatul_de_instituire_al_Comisiei_Europene

Anexa_9_-_Declaratie_privind_firmele_in_dificultate

Anexa_10_-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA

Anexa_11_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_procesarea-_depozitarea_materiei_prime

CLARIFICARI_la_ANEXA_I_a_Tratatului_de_instituire_al_Comisiei_Europene

Decizia_2011-898-UE_si_Lista_unitatilor_de_procesare_lapte

Declaratie_privind_ajutoarele_de_stat

Declaratie_privind_incadrarea_intreprinderilor_in_categoria_microintreprinderilor

Model_de_Adresa_de_instiintare

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural (1)

Măsura 41.123a Stimularea dezvoltării teritoriale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole

Măsura se adreseaza solicitantilor care–si desfasoara activitatea in domeniul industriei alimentare. Prin aceasta masura nu se finanteaza procesarea sfeclei de zahar care nu se incadreaza in cota alocata, procesarea trestiei de zahar sau a tutunului.

Model de posibile acţiuni inovative :

 • Investiţii în producerea de energie obţinută din resurse regenerabile – resurse energetice solare, biomasă, etc
 • Investiţii pentru realizarea procesării produselor tradiţionale la nivelul fermelor;
 • Sprijinirea potenţialilor agenţi economici cu scopul consolidării iniţiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităţi care să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale,etc.
 • Introducerea de noi tehnologii de cultivare, de producţie, de procesare;
 • Crearea si funcţionarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie;
 • Sprijin pentru realizarea de noi produse, noi procese de fabricaţie, a transferului de know-how, a eficienţei pentru a valorifica la maxim potenţialul teritoriului, în scopul îmbunătăţirii performanţei economice si a competitivităţii sectorului de procesare si a marketingului produselor agricole, etc

Criterii de selecţie locală

În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Podisul Tarnavelor, în cadrul acestei măsuri se va asigura că:

 • peste 50% din beneficiarii finali pot fi membri ai unui grup de producători, asociaţii sau parteneriat
 • cel puţin 20% dintre proiecte promovează inovaţia
 • cel puţin 30% dintre beneficiari sunt tineri sub 40 de ani
 • cel puţin 25% dintre proiecte cuprind acţiuni pentru protecţia mediului

Finantare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
2 275.240 550.480 220.192 55.048 275.240

Declaratie angajament GAL Podisul Tarnavelor

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Schema_de_Ajutor_de_Stat_N_578-_2009_-_Versiunea_4_-_din_22_iunie_2012

Anexa_1_CEREREA_de_FINANTARE_iulie_2012_Schema_N578_V5.3

Anexa_1.4_Studiul_de_Fezabilitate_-_Anexa_B

Anexa_1.4_Studiul_de_Fezabilitate_-_Anexa_C

Anexa_1.4_Studiul_de_Fezabilitate_-_iunie_2012

Anexa_1.5_Memoriul_Justificativ_-_Anexa_B

Anexa_1.5_Memoriul_Justificativ_-_Anexa_C

Anexa_1.5_Memoriul_Justificativ_-_iunie_2012

Anexa_1.6_Declaratie_privind_incadrarea_in_categoria_IMM

Anexa_1.7_Declaratie_privind_neincadrarea_in_categoria_-_firme_in_dificultate_-_

Anexa_1.8_Declaratie_privind_ajutoarele_de_minimis_si_alte_ajutoare_de_stat

Anexa_2_CONTRACTUL_de_Finantare_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Schema_de_Ajutor_de_Stat_N_578-_2009_-_mai_2013

Anexa_3_Declaratia_de_esalonare_a_depunerii_dosarelor_cererilor_de_plata_-_iunie_2012

Anexa_4_-_Cererea_de_Plata__-_iunie_2012

Anexa_5_Ordinul_de_aprobare_a_Schemei_de_Ajutor_de_Stat_N_578-_2009

Anexa_6_Anexa_I_la_Tratatul_de_instituire_a_CE

Anexa_7.1_-_Model_adresa_de_instiintare

Anexa_7.2_-_Structura_si_note_explicative_pentru_cod_CAEN_1610

Anexa_8_-_Actele_normative_utile_-_Legislatie_specifica_Schemei_de_Ajutor_de_stat_N578_-_iunie_2012

Atentionare_privind_scrisoare_de_confort

CLARIFICARI_la_ANEXA_I_a_Tratatului_de_instituire_al_Comisiei_Europene (1)

Model_Scrisoare_de_confort_angajanta

Măsura 41.141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă

Obiectiv general

Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole din Podisul Tarnavelor aflate în curs de restructurare, pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie, având în vedere faptul că sectorul agricol şi economia rurală sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice

Model de posibile acţiuni inovative :

 • Achiziţionarea de instalaţii de energie regenerabilă
 • Consolidarea iniţiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităţi care să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale,etc.
 • Elaborarea si administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie.
 • Implementarea standardelor de calitate incluse in cadrul imaginii de marca teritoriale
 • Sprijin pentru producerea si comercializarea produselor tradiţionale
 • Sprijin pentru asigurarea serviciilor de calitate în turism si agroturism în concordanţă cu politica de protejare a mediului inconjurător
 • Introducerea de noi tehnologii de cultivare, de producţie, de procesare, etc

Criterii de selecţie locale

În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Podisul Tarnavelor, în cadrul acestei măsuri se va asigura că:

 • cel puţin 30% dintre beneficiarii finali au vârsta de până la 40 de ani;
 • peste 50% din beneficiarii finali pot fi membri ai unui grup de producători, asociaţii sau parteneriat
 • cel puţin 25% dintre proiecte au ca obiectiv îndeplinirea condiţiilor de mediu
 • cel puţin 20% dintre proiecte promovează acţiuni inovative

Finanţare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
1 7.500 82.500 66.000 82.500

Măsura 41.143 – Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori

Obiectiv specific:

Îmbunătăţirea managementului general al exploataţiilor agricole din GAL Podişul Târnavelor pentru atingerea performanţei, cu impact asupra ameliorării generale a rezultatelor (output-urilor) acestor exploataţii, diversificarea activităţilor fermelor, identificarea cerinţelor necesare respectării standardelor comunitare privind siguranţa profesională la locul de muncă şi protecţia mediului.

Model de posibile acţiuni inovative :

 • Programe de instruire practică orientate către membrii GAL Podisul Tarnavelor si către echipa sa tehnică. Pentru implementarea acestei acţiuni, se pot avea în vedere, de asemenea, si forme de instruire practică al căror scop este reprezentat de asimilarea de noi cunostinte prin puterea exemplului, în ceea ce priveste proiectele realizate în alte zone, fie la nivel naţional, fie la nivel internaţional.
 • Acţiuni de orientare pentru sprijinirea potenţialilor agenţi economici cu scopul consolidării iniţiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităţi care să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale,etc.
 • Acţiuni de sprijinire pentru infiintarea de microintreprinderi
 • Acţiuni pentru introducerea noilor tehnologii în activităţi non – agricole: ¨pepiniera de idei din partea tinerilor¨.
 • Cursuri de formare pentru administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie.
 • Acţiuni de formare a tinerilor pentru păstrarea identităţii teritoriului prin cunoasterea activităţilor tradiţionale si a modalităţilor de promovare.
 • Proiecte de formare pentru realizarea si marcarea unor rute turistice de interes pentru teritoriu: de exemplu zone piscicole, zone agroturistice
 • Acţiuni de instruire pentru realizarea standardelor de calitate incluse in cadrul imaginii de marca teritoriale (meniuni si degustari, seminarii practice, etc)
 • Acţiuni de formare pentru e-commerce in vederea accesului la noi pieţe de distribuţie;
 • Actiuni de formare pentru realizarea de campanii de comunicare si difuziune a programului in teritoriu.
 • Programe pentru susţinerea serviciilor de calitate în turism si agroturism în concordanţă cu politica de protejare a mediului inconjurător
 • Programe de formare în vederea înfiinţării de incubatoare de afaceri
 • Ajutor pentru obţinerea creditului (ex. participarea la întâlniri cu potenţialii creditori),
 • Asistenţă pentru elaborarea documentelor, etc

Criteriile de selecţie locală

 • peste 50% din beneficiarii finali pot fi membri ai unui grup de producători, asociaţii sau parteneriat
 • să fie persoană fizică autorizată (PFA) sau juridică deţinătoare de fermă comercială;
 • peste 30% dintre beneficiarii finali să aibă vârsta sub 40 de ani.
 • cel puţin 25% dintre beneficiari au ca obiectiv îndeplinirea condiţiilor de mediu
 • cel puţin 10% dintre fermieri să conducă exploataţii agricole de semizubzistenţă

Finanţare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
1 102.500 102.500 82.000 102.500

Măsura 41.312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

Obiectivul general

Dezvoltarea durabilă a economiei rurale locale din Podisul Tarnavelor prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale

Model de posibile acţiuni inovative :

 • Investiţii în producerea de energie regenerabilă
 • Investiţii pentru promovarea şi dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale
 • Infiinţarea de incubatoare de afaceri
 • Sprijinirea potenţialilor agenţi economici cu scopul consolidării iniţiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităţi care să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale,etc
 • Introducerea de noi tehnologii de producţie
 • Crearea unor activităţi de producţie şi servicii alternative, ce vor contribui la: înlăturarea proceselor şi fenomenelor cauzate de restructurarea sistemelor socio-economice, prevenirea migraţiei populaţiei către spaţiul urban, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
 • Crearea si funcţionarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie
 • Sprijin pentru realizarea de noi produse, noi procese de fabricaţie
 • Infiinţarea şi administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie
 • Păstrarea identităţii teritoriului prin cunoasterea activităţilor tradiţionale si a modalităţilor de promovare
 • Implementarea standardelor de calitate incluse in cadrul imaginii de marca teritoriale
 • Infiinţarea şi administrarea e-commerce in vederea accesului la noi pieţe de distribuţie;
 • Infiinţarea de firme de marketing care să desfăşoare campanii de comunicare si promovare a teritoriului Podisul Tarnavelor
 • Realizarea de investiţii referitoare la protecţia mediului inconjurător
 • Infiinţarea de grupuri de teatru si muzică regionale
 • Construcţie loc de recreere (cafenea, biblioteca) cu unitate pentru marketing direct
 • Concept pentru acces la bunuri si servicii, etc

Criterii de selecţie locale

În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Podisul Tarnavelor, în cadrul acestei măsuri se va asigura că:

 • cel puţin 30% dintre beneficiarii finali au vârsta de până la 40 de ani
 • cel puţin 25% dintre proiecte au ca obiectiv îndeplinirea condiţiilor de mediu
 • cel puţin 20% dintre proiecte promovează acţiuni inovative

Finanţare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică nationala – măsură, euro Contribuţia privată
3 61.094 183.282 124.632 31.158 27.492

0.Declaratie-angajament-GAL-Podisul-Tarnavelor

Anexa_1_-_CEREREA_de_FINANTARE_M312_-_V_7.2

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_-_Iulie_2012

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_

Anexe_BAnexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_

Anexe_CAnexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_-_Iulie_2012

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_Anexe_B

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_Anexe_C

Anexa_4.1_-_Declaratie_privind_micro-intreprinderile

Anexa_4.2_-_Declaratie_privind_firme_in_dificultate

Anexa_4.3_-_Declaratie_privind_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul

Anexa_4.4_-_Angajament_autorizare_PF

Anexa_4.5_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

Anexa_5_-_CONTRACTUL_de_FINANTARE_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_312_decembrie_2013

Anexa_6_-_FORMULARE_de_PLATA_M312_-_versiunea_14

Anexa_7_-_FISA_MASURII_312_-_Iulie_2012

Anexa_8_-_Lista_Actelor_normative_utile_M312

Anexa_9_-_Lista_detaliata_a_actiunilor_conform_codurilor_CAEN_M312

Anexa_9A_-_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai__pentru_dotarea_dotarea_cladirilor

Anexa_9B_-_Lista_codurilor_CAEN_de_productie_de_bunuri_-_FINALA,_Iulie_2012

Anexa_10_-_Categorii_de_beneficiari_eligibili_M312_-_Iulie_2012

Ghidul_Solicitantului_M312_V07_din_IANUARIE_2014

MODEL_pentru_ADRESA_de_INSTIINTARE

Ordinul_MADR_nr._567_din_2.09.2008_-_Schema_de_ajutor_de_minimis

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural

Măsura 41.313 – Încurajarea activităţilor turistice

Obiectiv general

Dezvoltarea activităţilor turistice în Podisul Tarnavelor care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural din această zonă.

Model de posibile acţiuni inovative :

 • Dezvoltarea unui web site propriu GAL Podisul Tarnavelor
 • Crearea şi dezvoltarea de tururi şi circuite turistice
 • Dezvoltarea ecoturismului
 • Organizarea de evenimente turistice – targuri turistice, conferinţe, schimburi de experienţă
 • Crearea şi dezvoltarea turismului de sănătate şi de recreere
 • Organizarea de evenimente de artă culinară, de prezentare a meşteşugurilor şi tradiţiilor specifice zonei
 • Crearea de trasee turistice pentru biciclişti
 • Infiinţarea unui punct de informare turistică
 • Amenajarea, dezvoltarea zonelor piscicole cu scop de agrement
 • Dezvoltarea utilizării energiei regenerabile
 • Parcare pentru rulote în zona lacurilor
 • Amenajarea spaţiului de recreere în zona lacurilor
 • Construirea de case tematice, de agrement, în zona lacurilor, etc

Criterii de selecţie locale

În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Podisul Tarnavelor, în cadrul acestei măsuri se va asigura că:

 • cel puţin 30% dintre beneficiarii finali au vârsta de până la 40 de ani
 • cel puţin 25% dintre proiecte integrează probleme de mediu
 • cel puţin 20% dintre proiecte promovează acţiuni inovative

Finanţare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică nationala – măsură, euro Contribuţia privată
8 24.264 194.117 132.000 33.000 29.117

0.Declaratie-angajament-GAL-Podisul-Tarnavelor

Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_Masura_313_-_aprilie_2012_Versiunea_6.5 (3)

Anexa_2.1_-_Recomandari_analiza_cost-beneficiu_pentru_solicitanti_publici_si_ONG

Anexa_2_–_Model_Studiu_de_Fezabilitate_pentru_solicitantii_privati_martie_2012

Anexa_3.1_-_Memoriu_Justificativ_pentru_beneficiarii_privati_martie_2012

Anexa_3.2_-_Memoriu_Justificativ_pentru_beneficiarii_publici

Anexa_4.1_-_Declaratia_de_Microintreprindere Anexa_

4.2_-_Declaratie_privind_firma_in_dificultate Anexa_

4.3_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul

Anexa_4.4_-_Angajamentul_Persoanelor_Fizice

Anexa_5_–_Model_CONTRACT_de_Finantare_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_313_-_decembrie_2013

Anexa_6_–_Modele_Formulare_de_Plata_-_versiunea_16

Anexa_7_–_Fisa_Masurii_313_(sub_rezerva_aprobarii_PNDR)

Anexa_8_–_Acte_Normative_utile

Anexa_9_–_Lista_comunelor_dezvoltate_d.p.d.v._turistic_martie_2012

Anexa_10_–_Lista_comunelor_cu_potential_turistic_ridicat_martie_2012

Anexa_11_–_Lista_unitatilor_medico-balneare_si_de_recuperare_neeligibile_din_spatiul_rural_M313

Anexa_12_–_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_pentru_Masura_313

Anexa_13_–_Lista_elementelor_caracteristice_ale_tipologiilor_arhitecturii_specifice_locale

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_313_VARIANTA_FINALA_16_martie_2012_ (1)

Memoriu_Justificativ_-_Anexa_B

Memoriu_Justificativ_-_Anexa_C

Model_adresa_de_instiintare

Nota_clarificare_investitii_agroturism_M313 Ordinul_54_din_13_martie_2012_MADR_pentru_aprobarea_Schemei_de_ajutor_de_minimis

Ordinul_MDRT_nr.1051-03.03.2011_-_Norme_metodologice

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural_(FGCR)

Studiu_de_Fezabilitate_-_Anexa_B

Studiu_de_Fezabilitate_-_Anexa_C

Măsura 41.322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

Obiectivul general al măsurii vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile a teritoriului Podisul Tarnavelor.

Acţiuni eligibile inovative :

 • Realizarea unor piste şi trasee pentru biciclişti
 • Punerea în valoare a potenţialului arhitectural local, a meştesugurilor şi tradiţiilor locale prin înfiinţarea unor muzee
 • Infiinţarea unor centre cultural-turistice
 • Infiinţare centru de asigurare a serviciilor sociale pentru bătrâni si persoane cu nevoi speciale
 • Renovarea clădirilor publice aflate în patrimoniul cultural si arhitectural
 • Amenajare spaţii publice ca spaţii de joacă tematice pentru copii
 • Amenajare parcări, pieţe, spaţii pentru târguri, etc

Criterii de selecţie locale

În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Podisul Tarnavelor, în cadrul acestei măsuri se va asigura că:

 • peste 50% din beneficiarii finali pot fi membri ai unor grupuri de producători, asociaţii sau parteneriate
 • cel puţin 25% dintre proiecte au ca obiectiv îndeplinirea condiţiilor de mediu
 • cel puţin 20% dintre proiecte promovează acţiuni inovative

Finanţare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
2 165.000 330.000 264.000 66.000 0

DECLARATIE PT_322

Ghidul_Solicitantului_pentru_Masura_322_-_Versiunea_5

Cererea_de_Finantare_-_Versiunea_MAI_2013 (2)

Anexa_2_-_Studiul_de_Fezabilitate_-_Documentatie_avizare

Anexa_3_-_Memoriul_Justificativ (1)

Anexa_4.1_-_Elaborare_analizei_cost-beneficiu (1)

Anexa_4.2_-_Determinarea_procentului

Anexa_5_-_CONTRACTUL_de_finantare_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_322_-_octombrie2013

Anexa_6_-_Formulare_de_plata_-_versiunea_14

Anexa_8_-_Arii_protejate_la_nivel_national_si_local

Anexa_9_-_Comune_cu_incidenta_ridicata_de_seceta

Anexa_10_-_Statiuni_balneo-climaterice

Anexa_11_-_Comune_si_gradul_de_saracie_aferent

Anexa_12_-_Zone_vulnerabile_la_nitrati

Anexa_13_-_Acte_normative_utile

Anexa_14_-_Fisa_Masurii_322_-_martie_2009

Anexa_15_-_Declaratii

Anexa_16_-_Elemente_caracteristice_ale_tipologiilor_arhitecturii

Anexa_17_-_Model_Acord_de_Parteneriat

Cererea_de_Finantare_-_Versiunea_MAI_2013 (1)

Formular_C_1.5_-_Nota_explicativa_pentru_modificarea_contractului

Model_pentru_Adresa_de_instiintare (1)

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural (1)

Măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare

 

Acţiuni inovative:

– Cooperări în proiecte derulate prin alte programe de finanţare – FSE, REGIO, etc.;

– Promovarea produselor tradiţionale locale în alte teritorii – schimb de experienţă;

– Realizare de târguri şi evenimente;

– Punerea în valoare a resurselor – atracţiilor turistice locale.

Criterii de selecţie locală:

 • proiecte de cooperare care implică mai mult de două GAL-uri din România;
 • proiecte de cooperare care implică un GAL din alt stat membru cu experienţă Leader;
 • proiecte de cooperare care includ activităţi inovative;
 • proiecte de cooperare care combină obiectivele din diferite axe ale PNDR;
 • proiecte de cooperare care se adresează fermierilor de semi-subzistenţă;
 • peste 30% din proiectele de cooperare se adresează tinerilor sub 40 de ani din zona rurală;
 • peste 25% din proiectele de cooperare cuprind acţiuni pentru protecţia mediului;
 • proiecte de cooperare care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PDL Podişul Târnavelor care vor avea ca beneficiari grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, etc.;
 • peste 50% din beneficiari pot fi membri ai unor grupuri de producători, asociaţii, parteneriate.

 

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
2 25.000 50.000 20.000 25.000 50.000

Anexa 2 – GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Masura 421

Cererea de Finantare pentru Masura 421

Documentul 2 al Masurii 421

Regulament

Strategia de dezvoltare locala

Grupul de Acţiune Locală „Podişul Târnavelor”

 • acoperă un teritoriu omogen atât din punct de vedere geografic cât si economic,
 • cu o suprafaţă de 774,52 km2
 • si deserveste o populaţie de 48.031 (2009) din comunele: Adămus, Bahnea, Băgaciu, Bichis, Bogata, Coroisânmărtin, Cucerdea, Cuci, Gănesti, Mica, Ogra, Sânpaul, Suplac, precum şi din oraşul Iernut. D
 • densitatea medie a acestora pe kilometrul pătrat fiind de 62,01

Pentru strategia completa descarcati fisiereul PDF de mai jos:

SDL-Podisul-Tarnavelor V1

SDL PODISUL TARNAVELOR V2

Plan de Dezvoltare Locală al teritoriului Podisul Tarnavelor V3

plan-finantare-modificat aprilie 2014 V 3 GAL PT

Apeluri Proiecte

Calendar lansari 2014

GAL Podişul Târnavelor – judeţul Mureş

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2014 (informatiile pot suferi modificari)

Măsura

Număr

sesiuni

Perioada

Alocare indicativă

sesiune

(euro)

Alocare totală prevăzută a fi lansată în anul 2014 (euro)

Alocare totală prevăzută în strategie

(euro)

41.112

1

07.07.2014 – 07.08.2014

295.000

295.000

315.000

4.121

1

07.07.2014 – 07.08.2014

271.440

271.440

400.000

41.123

1

07.07.2014 – 07.08.2014

66.540

66.540

140.240

41.322

1

25.06.2014 – 25.07.2014

772.200

772.200

1.100.000

Apeluri de proiecte active

Apeluri de selectie active:

 

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR – Anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru:

Apel selectie 112 site PT

 

 

Arhiva apeluri

Arhiva apeluri

Apel selectie 121 – DECEMBRIE 2014

PT Prelungire site 121 VII

PT Prelungire site 121 VI

Apel selectie 421 – site PT –

PT Prelungire 121 – V

PT Prelungire site 121 – IV

PT Anunt prelungire 121 – III

PT Prelungire II – site 121

Apel selectie 112 site PT –

Apel selectie 112 ian 2015

PT Prelungire I – site 121

Măsura 421 « Implementarea proiectelor de cooperare»

PT Prelungire IV – site 112

PT Prelungire III – site 112

PT Prelungire II site 112

Anunt prelungire 112 PT

Apel selectie 112

Anunt lansare apel selectie 322 – August 2014

Prelungire site iulie 322 PT

01 PT Apel selectie 322 – site IUNIE 2014

Apel selectie 112 site 11.07.2014 PT

Apel selectie 121 – site 11.07.2014 PT

Apel selectie 123 site 11.07.2014 PT

Anunt prelungire 41.312_PT

Apel selectie 312 martie 2014 site PT

Apel selectie 313 martie 2014 site PT

ANUNT prelungire site 312,313

PT SITE Prelungire 312,313

Apel selectie 312_2_2014_PT

Apel selectie 313_2_2014_PT

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR – Anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.112 – Apel selectie 41.112 site pt

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR – Anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.312 – Apel selectie 41. 312 site pt

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR – Anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.313 – Apel selectie 41.313 site pt

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR – Anunţă prelungirea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.322« Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale» – PRELUNGIRE-APEL-SELECTIE-41.322-1-13-PT

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR – Anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.322« Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale» – APEL SELECTIE 41.322-1-13 PT

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR – Anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.111 « Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe» – PT Apel selectie 111 – 27.08.2013

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR – Anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.112 « Instalarea tinerilor fermieri» – PT Apel selectie 112 – 27.08.2013

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR – Anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.121 « Modernizarea exploataţiilor agricole» – PT Apel selectie 121 – 27.08.2013

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR – Anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.123 « Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere» – PT Apel selectie 123 – 27.08.2013

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR – Anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura 41.123a (Schema de ajutor de stat nr. N 578/ 2009) aferentă Măsurii 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere
„Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole” – PT Apel selectie 123a – 27.08.2013

Data publicarii:
25.04.2013
ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR

Anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru
Măsura 41.112 « Instalarea tinerilor fermieri »

Descarca si citeste apel:

APEL DE SELECTIE 41.112 APRILIE 2013 PT

 

Data publicarii:
25.04.2013
ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR

Anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru
Măsura 41.121 « Modernizarea exploataţiilor agricole »

Descarca si citeste apel:

APEL DE SELECTIE 41.121 APRILIE 2013 PT

 

Anunturi si media

Comunicat presa iulie 2014 PT – 112, 121, 123

Comunicat de presa august 2014

Comunicat presa iulie 2014 PT – 112, 121, 123

Anunt prelungire 41.312_PT

PT SITE Comunicat presa 312,313 – 2 –

ANUNT prelungire site 312,313

Comunicat presa PT martie 2014

Comunicat presa PT 312, 313 / 2 / 2014

Anunt prelungire sesiune de cerere de proiecte aferenta masurii 41.322

Anunt lansare sesiune cerere de proiecte – MASURA 41.322

SESIUNE DE CERERI DE PROIECTE LA ASOCIAȚIA GAL PODIȘUL TÂRNAVELOR

27 august 2013

COMUNICAT DE PRESĂ

SESIUNE DE CERERI DE PROIECTE LA ASOCIAȚIA GAL PODIȘUL TÂRNAVELOR

Asociatia GAL Podișul Târnavelor lansează în perioada 27 august – 27 septembrie 2013, o sesiune de cereri de proiecte pentru: Măsura 41.111 «Formare profesionala, informare si difuzare de cunoștiințe»; Măsura 41.112 «Instalarea tinerilor fermieri»; Măsura 41.121 « Modernizarea exploataţiilor agricole »; Măsura 41.123 «Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere» Măsura 41.123 a « Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole»

Măsura

41.111

Măsura

41.112

Măsura

41.121

Măsura

41.123

Măsura 41.123 a

Fond public disponibil alocat pentru fiecare măsură – euro –

100.000

315.000

400.000

150.000

275.240

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect – euro

100.000

24.000

165.000

75.000

137.620

Valoare totală a unui proiect (cheltuieli eligibile și neeligibile) este de maximum 400.000 de euro.

Apelul se adresează actorilor locali care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL Podişul Târnavelor.

Locul şi intervalul orar în care se vor depune proiecte: sediul GAL Podişul Târnavelor, loc. Iernut, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 9, jud. Mureş, de luni până vineri între orele : 10 :00 – 14 :00.

Informațiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor (inclusiv cerinţele de conformitate şi eligibilitate si beneficiarii eligibili) sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – în vigoare la momentul lansării apelului de selectie – aferent măsurii respective, care se găsește pe pagina de internet www.apdrp.roprecum si pe pagina de internet a Asociației: www.podisultarnavelor.ro. Exceptie face Masura 41.121, la care este valabila versiunea 10 a Ghidului Solicitantului/Cererea de finantare versiunea 5.7 care se găsesc la adresele de internet mentionate mai sus.

Date de contact: tel: 0722.510.178, fax:0365819436, e-mail: gal.podisultarnavelor@yahoo.com.

Informaţiile suplimentare le puteţi obţine, în format electronic, de pe site-ul www.podisultarnavelor.ro., iar în format tipărit, în mod gratuit, de la sediul Asociaţiei.

 

Comunicatul de presa in format PDF – Comunicat presa PT august