Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
 • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

LEADER– “Legături între acţiuni de dezvoltare rurală” – încurajează teritoriile rurale:

 • să exploreze modalităţi noi prin care să devină sau să rămână competitive,
 • să-şi valorifice bunurile la maximum
 • să depăşească dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina, cum ar fi:
  • o populaţie cu tendinţă de îmbătrânire,
  • niveluri reduse ale prestării serviciilor sau
  • absenţa posibilităţilor de angajare.

Astfel, Leader contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale, atât a familiilor de fermieri, cât şi a populaţiei rurale în sens mai larg.

De ce LEADER?

 • Răspunde nevoilor locale specifice;
 • Valorifică resursele locale;
 • Mobilizează actorii locali, reprezentanţi ai populaţiei rurale, de a se preocupa şi de a prelua controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunităţile lor;
 • Oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte teritorii pentru schimb şi transfer de experienţă prin crearea de reţele;
 • Prin caracterul său descentralizat integrat şi de jos în sus  este esenţial pentru dezvoltarea echilibrată teritorială;
 • Selecţia proiectului se desfăşoară la nivel local şi  nu naţional;
 • Selecţia proiectului se realizează în baza unor criterii specifice, stabilite la nivel teritorial;

LEADER contribuie la realizarea unuia sau mai multor obiective din Axele strategice prevăzute de Regulamentul privind FEADR prin:

 • Îmbunătăţirea guvernării la nivel local;
 • Valorificarea resurselor specifice ale teritoriului.

O scurtă istorie a programului LEADER

La nivel european Programul LEADER a apărut în 1990, când programele publice pentru dezvoltare rurală din mai multe ţări erau limitate în ceea ce priveşte obiectivul intervenţiilor lor, fiind administrate într-un mod tradiţional de sus in jos (de la nivel central spre cel local)

Trei generatii de LEADER:

 • 1991-1994 – LEADER I “Faza de iniţiere”: au fost constituite 217 Grupuri de Acţiune Locale (GAL)
 • 1994-1999 – LEADER II “Faza de generalizare”: au fost selectate 1.000 GAL – uri
 • 2000-2006 – LEADER +  “Faza de consolidare”: au fost selectate 896 GAL – uri în zonele rurale din toate statele membre
Iniţiative Leader na acoperită   Finanţare UE  
Leader I 367.000 km² 442 milioane euro
Leader II 1.375.144 km² 1.755 milioane euro
Leader Plus 1.577.386 km² 2.105,1 milioane euro

Începând cu 2007, LEADER, nu mai reprezintă un program de initiativă comunitară, ci a fost introdus ca Axa în Programul National pentru Dezvoltare Rurală (PNDR)

Trăsături esenţiale ale abordării LEADER

Diferenţa dintre LEADER şi alte măsuri mai tradiţionale de politică rurală constă în faptul că acesta arată „cum” trebuie procedat şi nu „ce” trebuie făcut.

Abordarea Leader poate fi rezumată în şapte trăsături esenţiale. Fiecare trăsătură le completează pe celelalte şi interacţionează cu ele în mod pozitiv, având efecte durabile asupra dinamicii zonelor rurale şi asupra capacităţii lor de a-şi rezolva propriile probleme.