Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
  • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

Comuna Băgaciu – (în dialectul săsesc Bogeschterf, Bôzeštref, în maghiară szászbogács, Bogács ) alcătuită din satele Băgaciu şi Deleni, este situată pe râul Bedeu (numit şi râul Băgaciu), afluent al râului Târnava Mică, la 12 km de municipiul Târnăveni. Comuna este limitrofă la sud cu judeţul Sibiu, la vest cu comuna Adămuş, la nord vest cu oraşul Târnăveni, la est cu comuna Mica, iar la nord cu comuna Găneşti.

Comuna se află în centrul principalei zone ce cuprinde domuri gazeifere, aici fiind forate peste 250 de sonde pentru extracţia gazului metan.

Tradiţiile şi evenimentele lcale sunt Zilele Băgaciu şi Zilele Delenii. Activităţile principale ale zonei sunt: extracţia gazelor naturale; viticultura; zootehnie; agricultură. Suprafaţa comunei are 3684 ha, cu o populaţie de 2611 de locuitori, comuna mai are 2 gradiniţe şi 2 şcoli.

Atracţia turistică a zonei o constituie Casa Johann Schuller, Biserica Unitariană din satul Deleni (secolul al XVII-lea) şi Biserica din Băgaciu cu strane sculptate, împodobite cu intarsii din secolul al XVI-lea, păstrate până astăzi cu un accent săsesc.


 website: http://www.primaria-bagaciu.ro/