Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
 • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

Măsura 41.123a Stimularea dezvoltării teritoriale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole

Măsura se adreseaza solicitantilor care–si desfasoara activitatea in domeniul industriei alimentare. Prin aceasta masura nu se finanteaza procesarea sfeclei de zahar care nu se incadreaza in cota alocata, procesarea trestiei de zahar sau a tutunului.

Model de posibile acţiuni inovative :

 • Investiţii în producerea de energie obţinută din resurse regenerabile – resurse energetice solare, biomasă, etc
 • Investiţii pentru realizarea procesării produselor tradiţionale la nivelul fermelor;
 • Sprijinirea potenţialilor agenţi economici cu scopul consolidării iniţiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităţi care să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale,etc.
 • Introducerea de noi tehnologii de cultivare, de producţie, de procesare;
 • Crearea si funcţionarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie;
 • Sprijin pentru realizarea de noi produse, noi procese de fabricaţie, a transferului de know-how, a eficienţei pentru a valorifica la maxim potenţialul teritoriului, în scopul îmbunătăţirii performanţei economice si a competitivităţii sectorului de procesare si a marketingului produselor agricole, etc

Criterii de selecţie locală

În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Podisul Tarnavelor, în cadrul acestei măsuri se va asigura că:

 • peste 50% din beneficiarii finali pot fi  membri ai unui grup de producători, asociaţii sau parteneriat
 • cel puţin 20% dintre proiecte promovează inovaţia
 • cel puţin 30% dintre beneficiari sunt tineri sub 40 de ani
 • cel puţin 25% dintre proiecte cuprind acţiuni pentru protecţia mediului

Finantare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
2 275.240 550.480 220.192 55.048 275.240

Declaratie angajament GAL Podisul Tarnavelor

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Schema_de_Ajutor_de_Stat_N_578-_2009_-_Versiunea_4_-_din_22_iunie_2012

Anexa_1_CEREREA_de_FINANTARE_iulie_2012_Schema_N578_V5.3

Anexa_1.4_Studiul_de_Fezabilitate_-_Anexa_B

Anexa_1.4_Studiul_de_Fezabilitate_-_Anexa_C

Anexa_1.4_Studiul_de_Fezabilitate_-_iunie_2012

Anexa_1.5_Memoriul_Justificativ_-_Anexa_B

Anexa_1.5_Memoriul_Justificativ_-_Anexa_C

Anexa_1.5_Memoriul_Justificativ_-_iunie_2012

Anexa_1.6_Declaratie_privind_incadrarea_in_categoria_IMM

Anexa_1.7_Declaratie_privind_neincadrarea_in_categoria_-_firme_in_dificultate_-_

Anexa_1.8_Declaratie_privind_ajutoarele_de_minimis_si_alte_ajutoare_de_stat

Anexa_2_CONTRACTUL_de_Finantare_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Schema_de_Ajutor_de_Stat_N_578-_2009_-_mai_2013

Anexa_3_Declaratia_de_esalonare_a_depunerii_dosarelor_cererilor_de_plata_-_iunie_2012

Anexa_4_-_Cererea_de_Plata__-_iunie_2012

Anexa_5_Ordinul_de_aprobare_a_Schemei_de_Ajutor_de_Stat_N_578-_2009

Anexa_6_Anexa_I_la_Tratatul_de_instituire_a_CE

Anexa_7.1_-_Model_adresa_de_instiintare

Anexa_7.2_-_Structura_si_note_explicative_pentru_cod_CAEN_1610

Anexa_8_-_Actele_normative_utile_-_Legislatie_specifica_Schemei_de_Ajutor_de_stat_N578_-_iunie_2012

Atentionare_privind_scrisoare_de_confort

CLARIFICARI_la_ANEXA_I_a_Tratatului_de_instituire_al_Comisiei_Europene (1)

Model_Scrisoare_de_confort_angajanta