Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
  • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

Măsura 421 – Implementarea proiectelor de cooperare

 

Acţiuni inovative:

– Cooperări în proiecte derulate prin alte programe de finanţare – FSE, REGIO, etc.;

– Promovarea produselor tradiţionale locale în alte teritorii – schimb de experienţă;

– Realizare de târguri şi evenimente;

– Punerea în valoare a resurselor – atracţiilor turistice locale.

Criterii de selecţie locală:

  • proiecte de cooperare care implică mai mult de două GAL-uri din România;
  • proiecte de cooperare care implică un GAL din alt stat membru cu experienţă Leader;
  • proiecte de cooperare care includ activităţi inovative;
  • proiecte de cooperare care combină obiectivele din diferite axe ale PNDR;
  • proiecte de cooperare care se adresează fermierilor de semi-subzistenţă;
  • peste 30% din proiectele de cooperare se adresează tinerilor sub 40 de ani din zona rurală;
  • peste 25% din proiectele de cooperare cuprind acţiuni pentru protecţia mediului;
  • proiecte de cooperare care urmăresc facilitarea implementării acelor măsuri din PDL Podişul Târnavelor care vor avea ca beneficiari grupuri de producători, asociaţii, parteneriate, etc.;
  • peste 50% din beneficiari pot fi membri ai unor grupuri de producători, asociaţii, parteneriate.

 

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
2 25.000 50.000 20.000 25.000 50.000

Anexa 2 – GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Masura 421

Cererea de Finantare pentru Masura 421

Documentul 2 al Masurii 421