Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
 • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

Măsura 41.313 – Încurajarea activităţilor turistice

Obiectiv general

Dezvoltarea activităţilor turistice în Podisul Tarnavelor care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural din această zonă.

Model de posibile acţiuni inovative :

 • Dezvoltarea unui web site propriu GAL Podisul Tarnavelor
 • Crearea şi dezvoltarea de tururi şi circuite turistice
 • Dezvoltarea ecoturismului
 • Organizarea de evenimente turistice – targuri turistice, conferinţe, schimburi de experienţă
 • Crearea şi dezvoltarea turismului de sănătate şi de recreere
 • Organizarea de evenimente de artă culinară, de prezentare a meşteşugurilor şi tradiţiilor specifice zonei
 • Crearea de trasee turistice pentru biciclişti
 • Infiinţarea unui punct de informare turistică
 • Amenajarea, dezvoltarea zonelor piscicole cu scop de agrement
 • Dezvoltarea utilizării energiei regenerabile
 • Parcare pentru rulote în zona lacurilor
 • Amenajarea spaţiului de recreere în zona lacurilor
 • Construirea de case tematice, de agrement,  în zona lacurilor, etc

Criterii de selecţie locale

În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Podisul Tarnavelor, în cadrul acestei măsuri se va asigura că:

 • cel puţin 30% dintre beneficiarii finali au vârsta de până la 40 de ani
 • cel puţin 25% dintre proiecte integrează probleme de mediu
 • cel puţin 20% dintre proiecte promovează acţiuni inovative

Finanţare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică nationala – măsură, euro Contribuţia privată
8 24.264 194.117 132.000 33.000 29.117

0.Declaratie-angajament-GAL-Podisul-Tarnavelor

Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_Masura_313_-_aprilie_2012_Versiunea_6.5 (3)

Anexa_2.1_-_Recomandari_analiza_cost-beneficiu_pentru_solicitanti_publici_si_ONG

Anexa_2_–_Model_Studiu_de_Fezabilitate_pentru_solicitantii_privati_martie_2012

Anexa_3.1_-_Memoriu_Justificativ_pentru_beneficiarii_privati_martie_2012

Anexa_3.2_-_Memoriu_Justificativ_pentru_beneficiarii_publici

Anexa_4.1_-_Declaratia_de_Microintreprindere Anexa_

4.2_-_Declaratie_privind_firma_in_dificultate Anexa_

4.3_-_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul

Anexa_4.4_-_Angajamentul_Persoanelor_Fizice

Anexa_5_–_Model_CONTRACT_de_Finantare_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_313_-_decembrie_2013

Anexa_6_–_Modele_Formulare_de_Plata_-_versiunea_16

Anexa_7_–_Fisa_Masurii_313_(sub_rezerva_aprobarii_PNDR)

Anexa_8_–_Acte_Normative_utile

Anexa_9_–_Lista_comunelor_dezvoltate_d.p.d.v._turistic_martie_2012

Anexa_10_–_Lista_comunelor_cu_potential_turistic_ridicat_martie_2012

Anexa_11_–_Lista_unitatilor_medico-balneare_si_de_recuperare_neeligibile_din_spatiul_rural_M313

Anexa_12_–_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_pentru_Masura_313

Anexa_13_–_Lista_elementelor_caracteristice_ale_tipologiilor_arhitecturii_specifice_locale

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_313_VARIANTA_FINALA_16_martie_2012_ (1)

Memoriu_Justificativ_-_Anexa_B

Memoriu_Justificativ_-_Anexa_C

Model_adresa_de_instiintare

Nota_clarificare_investitii_agroturism_M313 Ordinul_54_din_13_martie_2012_MADR_pentru_aprobarea_Schemei_de_ajutor_de_minimis

Ordinul_MDRT_nr.1051-03.03.2011_-_Norme_metodologice

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural_(FGCR)

Studiu_de_Fezabilitate_-_Anexa_B

Studiu_de_Fezabilitate_-_Anexa_C