Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
 • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

Măsura 41.312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

Obiectivul general

Dezvoltarea durabilă a economiei rurale locale din Podisul Tarnavelor prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale

Model de posibile acţiuni inovative :

 • Investiţii în producerea de  energie regenerabilă
 • Investiţii pentru promovarea şi dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale
 • Infiinţarea de incubatoare de afaceri
 • Sprijinirea potenţialilor agenţi economici cu scopul consolidării iniţiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităţi care să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale,etc
 • Introducerea de noi tehnologii de producţie
 • Crearea unor activităţi de producţie şi servicii alternative, ce vor contribui la: înlăturarea proceselor şi fenomenelor cauzate de restructurarea sistemelor socio-economice, prevenirea migraţiei populaţiei către spaţiul urban, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
 • Crearea si funcţionarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie
 • Sprijin pentru realizarea de noi produse, noi procese de fabricaţie
 • Infiinţarea şi administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie
 • Păstrarea identităţii teritoriului prin cunoasterea activităţilor tradiţionale si a modalităţilor de promovare
 • Implementarea standardelor de calitate incluse in cadrul imaginii de marca teritoriale
 • Infiinţarea şi administrarea e-commerce in vederea accesului la noi pieţe de distribuţie;
 • Infiinţarea de firme de marketing care să desfăşoare campanii de comunicare si promovare a teritoriului Podisul Tarnavelor
 • Realizarea de investiţii referitoare la protecţia  mediului inconjurător
 • Infiinţarea de grupuri de teatru si muzică regionale
 • Construcţie loc  de recreere (cafenea, biblioteca) cu unitate pentru marketing direct
 • Concept pentru acces la bunuri si servicii, etc

Criterii de selecţie locale

În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Podisul Tarnavelor, în cadrul acestei măsuri se va asigura că:

 • cel puţin 30% dintre beneficiarii finali au vârsta de până la 40 de ani
 • cel puţin 25% dintre proiecte au ca obiectiv îndeplinirea condiţiilor de mediu
 • cel puţin 20% dintre proiecte promovează acţiuni inovative

Finanţare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică nationala – măsură, euro Contribuţia privată
3 61.094 183.282 124.632 31.158 27.492

0.Declaratie-angajament-GAL-Podisul-Tarnavelor

Anexa_1_-_CEREREA_de_FINANTARE_M312_-_V_7.2

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_-_Iulie_2012

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_

Anexe_BAnexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_

Anexe_CAnexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_-_Iulie_2012

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_Anexe_B

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_M312_Anexe_C

Anexa_4.1_-_Declaratie_privind_micro-intreprinderile

Anexa_4.2_-_Declaratie_privind_firme_in_dificultate

Anexa_4.3_-_Declaratie_privind_Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul

Anexa_4.4_-_Angajament_autorizare_PF

Anexa_4.5_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_cofinantarea

Anexa_5_-_CONTRACTUL_de_FINANTARE_si_ANEXELE_Specifice_pentru_Masura_312_decembrie_2013

Anexa_6_-_FORMULARE_de_PLATA_M312_-_versiunea_14

Anexa_7_-_FISA_MASURII_312_-_Iulie_2012

Anexa_8_-_Lista_Actelor_normative_utile_M312

Anexa_9_-_Lista_detaliata_a_actiunilor_conform_codurilor_CAEN_M312

Anexa_9A_-_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai__pentru_dotarea_dotarea_cladirilor

Anexa_9B_-_Lista_codurilor_CAEN_de_productie_de_bunuri_-_FINALA,_Iulie_2012

Anexa_10_-_Categorii_de_beneficiari_eligibili_M312_-_Iulie_2012

Ghidul_Solicitantului_M312_V07_din_IANUARIE_2014

MODEL_pentru_ADRESA_de_INSTIINTARE

Ordinul_MADR_nr._567_din_2.09.2008_-_Schema_de_ajutor_de_minimis

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural