Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
 • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

Măsura 41.141 – Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă

Obiectiv general

Creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole din Podisul Tarnavelor aflate în curs de restructurare, pentru facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie, având în vedere faptul că sectorul agricol şi economia rurală sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice

Model de posibile acţiuni inovative :

 • Achiziţionarea de instalaţii de energie regenerabilă
 • Consolidarea iniţiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităţi care să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale,etc.
 • Elaborarea si administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie.
 • Implementarea standardelor de calitate incluse in cadrul imaginii de marca teritoriale
 • Sprijin pentru producerea si comercializarea produselor tradiţionale
 • Sprijin pentru asigurarea serviciilor de calitate în turism si agroturism în concordanţă cu politica de protejare a mediului inconjurător
 • Introducerea de noi tehnologii de cultivare, de producţie, de procesare, etc

Criterii de selecţie locale

În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Podisul Tarnavelor, în cadrul acestei măsuri se va asigura că:

 • cel puţin 30% dintre beneficiarii finali au vârsta de până la 40 de ani;
 • peste 50% din beneficiarii finali pot fi  membri ai unui grup de producători, asociaţii sau parteneriat
 • cel puţin 25% dintre proiecte au ca obiectiv îndeplinirea condiţiilor de mediu
 • cel puţin 20% dintre proiecte promovează acţiuni inovative

Finanţare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
1 7.500 82.500 66.000 82.500