Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
 • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

Măsura 41.123 Creşterea valorii adăugate a produselor agricole

Model de posibile acţiuni inovative :

 • Investiţii în producerea de energie obţinută din resurse regenerabile – resurse energetice solare, biomasă, etc.
 • Investiţii pentru realizarea procesării produselor tradiţionale la nivelul fermelor;
 • Sprijinirea potenţialilor agenţi economici cu scopul consolidării iniţiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităţi care să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale,etc.
 • Introducerea de noi tehnologii de cultivare, de producţie, de procesare;
 • Crearea si funcţionarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie;
 • Sprijin pentru realizarea de noi produse, noi procese de fabricaţie, a transferului de know-how, a eficienţei pentru a valorifica la maxim potenţialul teritoriului, în scopul îmbunătăţirii performanţei economice si a competitivităţii sectorului de procesare si a marketingului produselor agricole etc.

Criterii de selecţie locală

În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Podisul Tarnavelor, în cadrul acestei măsuri se va asigura că:

 • peste 50% din beneficiarii finali pot fi  membri ai unui grup de producători, asociaţii sau parteneriat
 • cel puţin 20% dintre proiecte promovează inovaţia
 • cel puţin 30% dintre beneficiari sunt tineri sub 40 de ani
 • cel puţin 25% dintre proiecte cuprind acţiuni pentru protecţia mediului

Finanţare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
6 75.000 300.000 120.000 150.000 150.000

Declaratie angajament GAL Podisul Tarnavelor

GHIDUL_SOLICITANTULUI_M123_V9_ianuarie_2013 (2)

Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_M123_V6.7

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_Anexa_B (1)

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_Anexa_C

Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_noiembrie_2012

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_Anexa_B

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_Anexa_C

Anexa_3_-_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_noiembrie_2012

Anexa_4_-_CONTRACTUL_DE_FINANTARE_si_ANEXELE_specifice_pentru_Masura_123_mai_2013

Anexa_5_-_FORMULARE_de_PLATA_-_versiunea_14

Anexa_6_-_FI+×A_M¦éSURII_123

Anexa_7_-_Lista_actelor_normative_utile_-_iunie_2012

Anexa_8_-_ANEXA_I_la_Tratatul_de_instituire_al_Comisiei_Europene

Anexa_9_-_Declaratie_privind_firmele_in_dificultate

Anexa_10_-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA

Anexa_11_-_Declaratie_pe_propria_raspundere_privind_procesarea-_depozitarea_materiei_prime

CLARIFICARI_la_ANEXA_I_a_Tratatului_de_instituire_al_Comisiei_Europene

Decizia_2011-898-UE_si_Lista_unitatilor_de_procesare_lapte

Declaratie_privind_ajutoarele_de_stat

Declaratie_privind_incadrarea_intreprinderilor_in_categoria_microintreprinderilor

Model_de_Adresa_de_instiintare

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural (1)