Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
 • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

Măsura 41.121 – Modernizarea exploataţiilor agricole

Scop – promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor  pentru realizarea de construcţii noi şi/sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.

Model de posibile acţiuni inovative :

 • achiziţionarea de instalaţii de energie regenerabilă
 • investiţii pentru realizarea procesării produselor tradiţionale la nivelul fermelor
 • sprijinirea potenţialilor agenţi economici cu scopul consolidării iniţiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităţi care să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale,etc
 • introducerea de noi tehnologii de cultivare, de producţie, de procesare
 • crearea si funcţionarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie
 • sprijin pentru realizarea de noi produse, noi procese de fabricaţie
 • campanii de promovare a brand-urilor locale
 • înfiinţare ferme agricole model etc

Criterii de selecţie locală

În conformitate cu priorităţile strategiei de dezvoltare a teritoriului Podisul Tarnavelor, în cadrul acestei măsuri se va asigura că se vor aplica următoarele criterii de selecţie locală:

 

 • cel puţin 30% dintre beneficiarii finali au vârsta de până la 40 de ani;
 • peste 50% din beneficiarii finali pot fi  membri ai unui grup de producători, asociaţii sau parteneriat
 • cel puţin 25% dintre beneficiarii finali sunt fermieri de semi-subzistenţă
 • cel puţin 25% dintre proiecte au ca obiectiv promovarea de acţiuni legate de mediu (energie regenerabilă, etc.)
 • cel puţin 20% dintre proiecte  prevăd  acţiuni inovative.

Finantare

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – măsură, euro Contribuţia privată
11 90.909 1.000.000 320.000 400.000 600.000

Declaratie angajament GAL Podisul Tarnavelor

GHIDUL_SOLICITANTULUI_M121_V11_-_mai_2014

Anexa1_CEREREA_de_FINANTARE_M121_online_V6.0_

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_-_mai_2014

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_B

Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_Anexa_C

Anexa_3_MEMORIUL_JUSTIFICATIV_-_mai_2014

Anexa_4_-_CONTRACTUL_DE_FINANTARE_M121_si_ANEXELE_specifice_-_noiembrie_2014_

Anexa_5_FORMULARE_de_PLATA_-_versiunea_16_martie_2012

Anexa_6_FISA_MASURII_121

Anexa_7_-_Lista_actelor_normative_utile

Anexa_8_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitati_Europene

Anexa_9_ZONE_DEFAVORIZATE_conform_PNDR

Anexa_10_ZONE_cu_POTENTIAL_AGRICOL_-_culturi

Anexa_10_ZONE_cu_POTENTIAL_AGRICOL_-_localitati

Anexa_11_-_Lista_lucrarilor_cu_sau_fara_aviz_de_gospodarire_a_apelor

Anexa_12_-_Ordinul_1552-_2008_privind_Lista_localitatilor_unde_exista_surse_de_nitrati

Anexa_13_-_DECLARATIE_pe_propria_raspundere_PRIVIND_COFINANTAREA_-_mai_2014

Angajament_autorizare_Persoana_Fizica_-_mai_2014_

CONTRACTUL_DE_FINANTARE_M121_TRANZITIE_

Pasii_de_accesare_a_Fondului_de_Garantare_a_Creditului_Rural

Declaratia_beneficiarului_privind_ajutoarele_de_stat

MODEL_pentru_ADRESA_de_INSTIINTARE_