Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
 • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

Masura 41.112 – Instalarea tinerilor fermieri

Se adreseaza persoanelor cu varsta sub 40 de ani (la data depunerii cererii de finantare) si care se instaleaza pentru  pentru prima data ca si conducatori ai unei exploatatii agricole.

Sprijinul acordat în cadrul măsurii, are ca scop:

 • Îmbunătăţirea managementului exploataţiei agricole;
 • Îmbunătăţirea performanţelor generale ale exploataţiei agricole;
 • Adaptarea producţiei la cerinţele pieţei;
 • Respectarea normelor comunitare, în special, cerinţele de eco-condiţionalitate, de protecţie a muncii, protecţia mediului şi sanitar-veterinare.

Model de posibile acţiuni inovative :

 • Consolidării iniţiativei antreprenoriale în cadrul unor noi activităţi care să diminueze dependenţa de agricultură: agroturism, energie din surse alternative, marca de calitate a produselor tradiţionale,etc.
 • Elaborarea si administrarea de pagini web ce au ca scop comercializarea produselor tradiţionale si, asadar, extinderea canalelor de distribuţie.
 • Implementarea standardelor de calitate incluse in cadrul imaginii de marca teritoriale (meniuni si degustari, seminarii practice, etc)
 •  Sprijin pentru producerea si comercializarea produselor tradiţionale;
 • Sprijin pentru asigurarea serviciilor de calitate în turism si agroturism în concordanţă cu politica de protejare a mediului inconjurător;
 • Practicarea agiculturii ecologice;
 • Dezvoltarea de sere, pepiniere, etc

Criterii de selecţie locală:

 • peste 50% din beneficiarii finali pot fi  membri ai unui grup de producători, asociaţii sau parteneriat
 • cel puţin 25% dintre beneficiarii finali deţin ferme de semi-subzistenţă
 • cel puţin 25% dintre proiecte cuprind acţiuni pentru protecţia mediului

Finanţare – Ajutor public: 100% (80%% FEADR, 20% national)

Nr de proiecte prevăzute Cost total mediu, euro Cost total pe măsură, euro Contribuţia FEADR- măsură, euro Contribuţia publică – nationala pe măsură, euro Contribuţia privată
 8 40.000 315.000 252.000 63.000         –

Declaratie angajament GAL Podisul Tarnavelor

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_112_versiunea_finala_06_mai_2012 ()

Anexa_1_-_CEREREA_DE_FINANTARE_pentru_Masura_112_VERSIUNEA_7.2 (1)

ANEXA_2_-_PLAN_de_AFACERI_pentru_Masura_112_-_Mai_2012 (3)

ANEXA_3_CONTRACT_de_FINANTARE_si_ANEXELE_Specifice_Masura_112_februarie_2013

ANEXA_5_-_FISA_MASURII_112_-_PNDR_v.08 (1)

ANEXA_6_-_MODELE_DECLARATII_pentru_Masura_112_-_Mai_2012

ANEXA_7_-_ZONE_DEFAVORIZATE_-_PNDR_v.08 (1)

ANEXA_8_-_Catalogul_oficial_al_soiurilor_2012 (1)

ANEXA_9_-_Regulamentul_CE_1444_2002 (1)