Asociatia GAL Podisul Tarnavelor
  • Phone: 0722-510.178; 0730.654.173

Cine suntem?

LEADER, ca program,este unic conceput in a identifica noi modalitați de abordare dintr-o perspectivă nouă (de jos in sus), de cooperare și de sprijin pentru comunități locale și micile afaceri locale în aplicarea diferită a ideilor lor.

Teritoriul a cărui strategie se prezinta în momentul de fața acoperă 14 unitați administrativ teritoriale din județul Mureș reprezentate de cărte comunele: Adamuș, Bahnea, Băgaciu, Bichis, Bogata, Coroisânmărtin, Cucerdea, Cuci, Ganesti, Mica, Ogra, Sânpaul, Suplac, precum si din orașul Iernut.

Grupul de Acțiune Locală este elementul central pentru menținerea abordării LEADER, care recunoaște populația locală ca principal capital al zonelor rurale, capabil de a descoperi cele mai bune soluții de îmbunătățire și dezvoltare a mediului, culturii, tradițiilor si aptitudinilor proprii. Având în vedere și experiența anterioara LEADER, GAL Podișul Târnavelor asigură finanțarea necesară pentru îndeplinirea nevoilor locale prin aplicarea unei abordări care este centrată pe teritoriu, de jos în sus, orientată către parteneriat, integrată, inovatoare și interrelaționată. Aceasta a fost realizată prin mobilizarea intereselor locale care asigură un grup reprezentativ pentru teritoriu care deține cunostințele locale și care este dispus sa anime activitatea locală în jurul strategiei definite.

Localitati
Locuitori
km2
Masuri

Masuri – GAL Podisul Tarnavelor

M1/2A


Investiții pentru creșterea performanței exploatațiilor agricole şi a valorii adăugate a produselor agricole

M4/6A


ÎNCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI ȘI ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE

M7/6B


INVESTIŢII ÎN REALIZAREA SERVICIILOR ŞI INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE, SOCIALE ŞI MEDICALE

M10/6C


ASIGURAREA ACCESIBILITĂȚII, UTILIZĂRII ȘI CALITĂȚII TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚIILOR ÎN TERITORIUL GAL

M2/2B


SPRIJINIREA INSTALĂRII TINERILOR FERMIERI

M5/6A


INVESTIŢII ÎN ACTIVITĂȚI NON-AGRICOLE PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI

M8/6B


INVESTIŢII PENTRU PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ŞI A MOŞTENIRII LOCALE

M3/3A


SCHEME DE CALITATE PENTRU PRODUSE AGRICOLE ȘI ALIMENTARE

M6/6B


DEZVOLTAREA SERVICIILOR ŞI INFRASTRUCTURII DE BAZĂ, ÎN ECHILIBRU CU MEDIUL ŞI ECONOMIA LOCALĂ

M9/3A/6B


COOPERAREA ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ PENTRU ASOCIEREA AGRICULTORILOR ŞI A AGENŢILOR ECONOMICI DIN TURISM